fbpx

Infinity Network Cloud PBX

บริการระบบโทรศัพท์ตู้สาขา
PBX บน Cloud

บริการระบบโทรศัพท์ตู้สาขา PBX บน Cloud

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ Cloud PBX
โทรศัพท์ Office ยุคใหม่

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ Cloud PBX โทรศัพท์ Office ยุคใหม่

ไม่ต้องลงทุนซื้อตู้สาขา PBX
ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ให้กับองค์กร

ไม่ต้องลงทุนซื้อตู้สาขา PBX ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ให้กับองค์กร

ค่าบริการเริ่มต้น 600 บาท / เดือน

ระบบโทรศัพท์สำนักงาน บอกลาตู้สาขา PBX และสายโทรศัพท์แบบเก่า

เป็นบริการให้เช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนตู้สาขา PBX โดยเฉพาะ จึงสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับตู้สาขา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกัน โดยใช้หมายเลขภายใน (Extension Number) การโทรออกไปยังปลายทางอื่น ๆ การโอนสาย การดึงสาย การพักสาย ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติหรือ Auto Attendant และบริการจัดการคู่สายสำหรับพนักงานรับสายหรือ Receptionist ผู้ใช้บริการเพียงแค่มีอุปกรณ์สำหรับใช้งานกับ VoIP ไม่ว่าจะเป็น IP Phone หรือ Soft Phone บนมือถือโดยทำการเชื่อมต่อกับระบบ Cloud PBX โดยผ่านวงจร IP Network ต่าง ๆ เช่น Fiber Optic, Leased Line, MPLS หรือวงจรอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยที่ ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขา ซึ่งมีทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ และการบำรุงรักษา

คุณสมบัติเด่น

รายงานการใช้โทรศัพท์ขององค์กรที่ผ่าน Cloud ได้เช่น การโทรออก ปริมาณสายที่โทรเข้า เป็นต้น

สามารบันทึกเสียงสนทนา (Option)

หากจำเป็นต้องย้ายสำนักงาน บริษัทไม่ต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กลางของบริษัท

ระบบตอบรับอัตโนมัติ สามารถกำหนดไว้กับหมายเลขโทรศัพท์กลาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกกดหมายเลขโทรศัพท์ภายในของบริษัท ที่ต้องการติดต่อได้เองตามต้องการ

สามารถกำหนดลักษณะการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ภายในกลุ่มได้อัตโนมัติ

สามารถโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือฝากข้อความเสียง Voicemail (Option) ได้กรณีไม่มีผู้รับสาย/สายไม่ว่าง

ลูกค้าของบริษัทสามารถติดต่อพนักงานบริษัทแต่ละคนได้ แม้ไม่ใช่ช่วงเวลาปฎิบัติงานของบริษัท (ไม่พลาดทุกการติดต่อ)

บริการ Infinity Network Cloud PBX

Contact

สนใจใช้บริการ และขอใบเสนอราคา

  สะดวกและเร็วกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิม

  ไม่ต้องตั้งค่าเอง
  ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ให้วุ่นวาย
  พร้อมอัดเสียงตอบรับอัตโนมัติให้ฟรี

  สิ่งที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน Cloud PBX

  ประหยัด : เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตู้สาขา PBX

  ง่ายและสะดวก : สะดวกเมื่อย้ายออฟฟิต ไม่ต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กลางของบริษัทและเดินสายโทรศัพท์ภายในให้ยุ่งยาก

  ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ : สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน