fbpx

Infinity Network Cloud PBX

ระบบโทรศัพท์ยุคใหม่ เทคโนโลยี Cloud ที่ทันสมัย มีคุณภาพสูง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันกับตลาดให้มากขึ้น และยังช่วยจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกิจการให้เกิดประสิทธิภาพต่อการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเหมือนระบบตู้สาขาเดิม

โลกที่เปลี่ยนไป ทำให้วิถีของการติดต่อสื่อสารในองค์กร เปลี่ยนแปลง Infinity Network Cloud PBX เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ให้ระบบการสื่อสารเพื่อติดตาม การสื่อสารภายในองค์กร และจัดการในเรื่องของโอกาสทางการติดต่อสื่อสารงานขาย และงานด้านอื่นๆ ให้กับธุรกิจของคุณ

Infinity Network
Cloud PBX

ระบบโทรศัพท์ยุคใหม่ เทคโนโลยี Cloud ที่ทันสมัยมีคุณภาพสูงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับตลาดให้มากขึ้นและยังช่วยจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกิจการให้เกิดประสิทธิภาพต่อการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเหมือนระบบตู้สาขาเดิม

โลกที่เปลี่ยนไปทำให้วิถีของการติดต่อสื่อสารในองค์กร เปลี่ยนแปลง Infinity Network Cloud PBX เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ให้ระบบการสื่อสารเพื่อติดตาม การสื่อสารภายในองค์กร และจัดการในเรื่องของโอกาสทางการติดต่อสื่อสารงานขาย และงานด้านอื่นๆ ให้กับธุรกิจของคุณ

Cloud Phone Logo

รูปแบบการทำงาน Infinity Network Cloud PBX

Infinity Network Cloud PBX

รูปแบบการทำงาน

เป็นบริการระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนตู้สาขา PBX โดยเฉพาะ จึงสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับตู้สาขา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกันโดยใช้หมายเลขภายใน (Extension Number) การโทรออกไปยังปลายทางอื่นๆ การโอนสาย การดึงสาย การพักสาย ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ หรือ Auto Attendant และบริการจัดการคู่สายสำหรับพนักงานรับสาย หรือ Receptionist 

เป็นบริการระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนตู้สาขา PBX โดยเฉพาะ จึงสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับตู้สาขาไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกันโดยใช้หมายเลขภายใน (Extension Number) การโทรออกไปยังปลายทางอื่นๆ การโอนสาย การดึงสาย การพักสาย ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ หรือ Auto Attendant และบริการจัดการคู่สายสำหรับพนักงานรับสาย หรือ Receptionist 

ผู้ใช้บริการเพียงแค่มีอุปกรณ์สำหรับการใช้งานกับ VoIP ไม่ว่าจะเป็น IP Phone หรือ Soft Phone บนมือถือ เชื่อมต่อกับระบบ Infinity Network Cloud PBX โดยใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Fiber Optic, Leased Line, 3G/4G/5G ของผู้ให้บริการได้ทุกราย โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขา ซึ่งมีทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ผู้ใช้บริการเพียงแค่มีอุปกรณ์สำหรับการใช้งานกับ VoIP ไม่ว่าจะเป็น IP Phone หรือ Soft Phone บนมือถือ เชื่อมต่อกับระบบ Infinity Network Cloud PBX โดยใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Fiber Optic, Leased Line, 3G/4G/5G ของผู้ให้บริการได้ทุกราย โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขา ซึ่งมีทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

คุณสมบัติเด่น

คุณสมบัติเด่น

รายงานการใช้โทรศัพท์ขององค์กรที่ใช้บริการผ่าน Cloud ได้ เช่น ปริมาณการโทรออก หรือปริมาณสายที่โทรเข้ามา และบันทึกเสียงสนทนา (Option)

สามารถโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือฝากข้อความเสียง Voicemail (Option) ได้กรณีไม่มีผู้รับสาย/สายไม่ว่าง

หากจำเป็นต้องย้ายสำนักงานไม่ต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กลางของบริษัท

ระบบตอบรับอัตโนมัติสามารถกำหนดไว้กับกับหมายเลขโทรศัพท์กลางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกกดหมายเลขโทรศัพท์ภายในของบริษัทที่ต้องการติดต่อได้เองตามต้องการ

สามารถกำหนดลักษณะการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ภายในกลุ่มได้อัตโนมัติ

ลูกค้าของบริษัทสามารถติดต่อพนักงานบริษัทแต่ละคนได้ แม้ไม่ใช่ช่วงเวลาปฏิบัติงานของบริษัท (ไม่พลาดทุกการติดต่อ)

รายงานการใช้โทรศัพท์ขององค์กรที่ใช้บริการผ่าน Cloud ได้ เช่น ปริมาณการโทรออก หรือปริมาณสายที่โทรเข้ามา และบันทึกเสียงสนทนา (Option)

สามารถโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือฝากข้อความเสียง Voicemail (Option) ได้กรณีไม่มีผู้รับสาย/สายไม่ว่าง

หากจำเป็นต้องย้ายสำนักงานไม่ต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กลางของบริษัท

ระบบตอบรับอัตโนมัติสามารถกำหนดไว้กับกับหมายเลขโทรศัพท์กลางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกกดหมายเลขโทรศัพท์ภายในของบริษัทที่ต้องการติดต่อได้เองตามต้องการ

สามารถกำหนดลักษณะการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ภายในกลุ่มได้อัตโนมัติ

ลูกค้าของบริษัทสามารถติดต่อพนักงานบริษัทแต่ละคนได้ แม้ไม่ใช่ช่วงเวลาปฏิบัติงานของบริษัท (ไม่พลาดทุกการติดต่อ)

รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจของคุณไม่พลาดทุกสาย ไม่ว่าทำงานที่ไหน

ระบบโทรศัพย์ยุคใหม่ เทคโนโลยี Cloud ที่ทันสมัย

ระบบโทรศัพย์ยุคใหม่ เทคโนโลยี Cloud ที่ทันสมัย

รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจของคุณไม่พลาดทุกสาย ไม่ว่าทำงานที่ไหน

Service Infinity Network Cloud PBX

Service Infinity Network Cloud PBX

ลูกค้าจะได้รับเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน เพื่อใช้เป็นเบอร์กลางของบริษัทและเบอร์ภายในสำหรับพนักงานแต่ละคน (รองรับ 77 จังหวัดทั่วประเทศ) โดยสามารถเลือกได้ว่าพนักงานแต่ละคนจะใช้โทรศัพท์ IP Phone หรือผ่านแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งใน 1 บริษัทอาจมีทั้งพนักงานที่ใช้ IP Phone และแอปพลิเคชันบนมือถือ ด้วยก็ได้

ลูกค้าจะได้รับเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานเพื่อใช้เป็นเบอร์กลางของบริษัทและเบอร์ภายในสำหรับพนักงานแต่ละคน (รองรับ 77 จังหวัดทั่วประเทศ) โดยสามารถเลือกได้ว่าพนักงานแต่ละคนจะใช้โทรศัพท์ IP Phone หรือผ่านแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งใน 1 บริษัทอาจมีทั้งพนักงานที่ใช้ IP Phone และแอปพลิเคชันบนมือถือ ด้วยก็ได้

สำหรับองค์กรที่ต้องการลดต้นทุน Infinity Network Cloud PBX มีรูปแบบบริการให้เลือก เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ และสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์

แพ็กเกจเริ่มต้น
ค่าบริการ 600 บาท / เดือน **
ประกอบด้วย :
♾ เบอร์หลัก (เบอร์กลางออฟฟิศ) 1 เบอร์ 1 คู่สาย (สายนอกตามพื้นที่ ที่ลูกค้าใช้งาน)
♾ เบอร์ภายใน (Extension No.) 1 – 10 เบอร์ (สามารถเพิ่มภายหลังได้)

** อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับองค์กรที่ต้องการลดต้นทุน
Infinity Network Cloud PBX มีรูปแบบบริการให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณและสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์

แพ็กเกจเริ่มต้น
ค่าบริการ 600 บาท / เดือน **
ประกอบด้วย :
♾ เบอร์หลัก (เบอร์กลางออฟฟิศ) 1 เบอร์ 1 คู่สาย
(สายนอกตามพื้นที่ ที่ลูกค้าใช้งาน)
♾ เบอร์ภายใน (Extension No.) 1 – 10 เบอร์
(สามารถเพิ่มภายหลังได้)

** อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อุปกรณ์ IP Phone

อุปกรณ์ IP Phone

Grandstream GRP2602P

ราคา : 2,245.00 2,090.00 บาท Include VAT 7%

Grandstream GRP2602W

ราคา : 3,350.00 3,050.00 บาท Include VAT 7%

Grandstream GRP2604P

ราคา : 3,150.00 2,950.00 บาท Include VAT 7%

Grandstream GRP2602P

ราคา : 2,245.00 2,090.00 บาท Include VAT 7%

Grandstream GRP2602W

ราคา : 3,350.00 3,050.00 บาท Include VAT 7%

Grandstream GRP2604P

ราคา : 3,150.00 2,950.00 บาท Include VAT 7%

Grandstream GRP2615

ราคา : 7,900.00 6,800.00 บาท Include VAT 7%

Grandstream GBX20

ราคา : 6,580.00 6,848.00 บาท Include VAT 7%

Grandstream WP810

ราคา : 5,650.00 5,200.00 บาท Include VAT 7%

ช่องทางการติดต่อ

02 105 4147

infinitynetwork.co.th

support@infinitynetwork.net

@infinitynetwork

infinitynetwork

บริษัท อินฟินิตี้ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9/23 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.38 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Contact

สนใจใช้บริการ และขอใบเสนอราคา

  สะดวกและเร็วกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิม

  ไม่ต้องตั้งค่าเอง ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ให้วุ่นวาย พร้อมอัดเสียงตอบรับอัตโนมัติให้ฟรี

  สิ่งที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน Cloud PBX

  ประหยัด : เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตู้สาขา PBX

  ง่ายและสะดวก : สะดวกเมื่อย้ายออฟฟิต ไม่ต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กลางของบริษัทและเดินสายโทรศัพท์ภายในให้ยุ่งยาก

  ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ : สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

  Grandstream GRP2615

  ราคา : 7,900.00 6,800.00 บาท Include VAT 7%

  Grandstream GBX20

  ราคา : 6,848.00 6,580.00 บาท Include VAT 7%

  Grandstream WP810

  ราคา : 5,650.00 5,200.00 บาท Include VAT 7%

  ช่องทางการติดต่อ

  02 105 4147

  support@infinitynetwork.net

  infinitynetwork.co.th

  @infinitynetwork

  infinitynetwork

  บริษัท อินฟินิตี้ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  9/23 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.38
  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

  Contact

  สนใจใช้บริการ และขอใบเสนอราคา

   สะดวกและเร็วกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิม

   ไม่ต้องตั้งค่าเอง ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ให้วุ่นวาย พร้อมอัดเสียงตอบรับอัตโนมัติให้ฟรี

   สิ่งที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน Cloud PBX

   ประหยัด : เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตู้สาขา PBX

   ง่ายและสะดวก : สะดวกเมื่อย้ายออฟฟิต ไม่ต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กลางของบริษัทและเดินสายโทรศัพท์ภายในให้ยุ่งยาก

   ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ : สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน